Kontakt 2018-03-09T09:02:55+00:00

Kontakt

PCC IT SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

Telefon: +48 71 794 22 00
Fax: +48 71 794 25 00
email:

NIP: 988-01-72-688
REGON: 932230046

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 PLN

Formularz kontaktu


* - Pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PCC IT SA oraz podmioty wchodzące w skład Grupy PCC w celu realizacji przesłanego zgłoszenia/zapytania. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest PCC IT SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sienkiewicza 4.*